Massasje kan være med på å bedre arbeidsmiljøet og senke sykefraværet gjennom forebygging og at de ansatte får behandlet sine plager. Plagene kommer av at man sitter i samme stilling over lengere tid f. eks ved skrivepulten med en data, samt står og går mye. PSOAS Massasje tilbyr å ta med seg utstyret og behandle deg og dine ansatte hos din bedrift.

Minumumsbetalingen er 1400 kr. Det inkluderer reisevei og en times massasje. For behandling av flere ansatte gjelder følgende priser:

  • 45 min. – 600 kr

  • 60 min. – 800 kr

  • 75 min. – 990 kr

Book time