Strain/ Counterstrain

Dersom man har knuter som ikke vil løse seg opp benyttes teknikken counterstrain, som setter muskelene i hvilemodus. Denne teknikken brukes også under en behandlingsmassasje, hvor det anbefales 60 minutter med counterstrain slik at effekten av behandlingsmassasjen blir maksimal.

 

BOOK TIME