Behandling av plager/smerter

Dersom man har smerter eller plager anbefales det en behandling. Under en slik type behandling jobbes det med det området man sliter mest med slik at problemet skal bedres/forsvinne. Jevnlig massasje over tid fører til at problemene forsvinner helt.

About the Author

You may also like these