Gratis parkering

På Sandaker senter er det to timers gratis parkering. Senteret er i kort avstand fra PSOAS Massasje og et godt alternativ til parkering mens du får din behandling. Mer informasjon om parkering på Sandaker Senter her: Sandaker Senter